Bemutatkozás

A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola tagintézményeként működik az óvoda jelenleg két telephelyen, a Szent Imre utca 9. és a Teleki László utca 1. alatt.
Az óvoda nevelőközössége elfogadással, szeretettel teremt bensőséges légkört. Mindazon szülők gyermekit várjuk, fogadjuk, akiknek fontos a keresztény nevelés, nemzeti nevelés, néphagyományőrzés, anyanyelvi nevelés, környezet szeretetére és az egészséges életmódra nevelés, mely kiegészíti és tiszteletben tartja a családi nevelést, mint alapvető hagyományőrző és mintaadó forrást.
Azonos és vegyes életkorú, fejlettségű gyermekeket nevelünk együtt 20-25 fős csoportban. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és a családi nevelés közel azonos elvek alapján történjen, ezért számítunk a szülők aktív közreműködésére ünnepek és kirándulások alkalmával, játék és kézműves délutánokon.
Alapelvünk a sok – sok játékba ágyazott tevékenység, mely a gyermekek testi – lelki szükségleteinek figyelembe vételével történik. Fontos számunkra a teljesítménykényszertől mentes fejlesztés, az anyanyelv ápolása, és mindez kiegyensúlyozott, derűs, sürgetésmentes légkörben jöjjön létre. Napirendünk, tevékenységeink a gyermekek egyéni fejlődési tempójához és a családok egészséges életritmusához igazodik.
Meggyőződésünk, hogy óvodáskorban a gazdagon átélt örömteli tapasztalatok olyan egész életre szóló alapot adnak, melyek támogatják egy jövőbeni boldog felnőtt életét.


Óvodánk Kecskemét legrégebbi egyházi fenntartású katolikus óvodája. Ez a tény egyben ki is jelöli céljainkat és feladatainkat, hiszen a kisgyermek az óvodában találkozhat szervezett formában a jézusi szeretet legalapvetőbb megnyilvánulásaival, az alapvető jószándékkal, a megbocsátással, a tisztelettel, az alkalmazkodással, a figyelmességgel. Itt ismerheti meg a pedagógusok és a daduska nénik segítségével a szereteten alapuló értékrendet, az egymásra való odafigyelést, a rácsodálkozást Istentől kapott teremtett világunkra, hogy azt Istentől csak kölcsön kaptuk és felelősek vagyunk érte. Megtanulhatják gyermekeink az értékek felfedezésének örömét, védelmét, megőrzésének módját.

Óvodánkban kiemelt feladatunknak tartjuk a népi hagyományok és a keresztény ünnepek tartalmának megismertetését, a gyermekhez közeli feldolgozását, megszerettetését mind a gyermekekkel mind pedig a szülőkkel, hiszen ebben az értékeket felismerni és azokat megvalósítani képtelen világban legtöbben várják és kérik a kapaszkodókat, az útmutatást. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományaink ápolását, hiszen „amelyik népnek nincs múltja, annak nincs jövője sem” / Sándor József László/

Mindennapjainkat a sok vidám, örömteli játék, sok-sok érdekes program, kézműves foglalkozás, mozgás, ének, zene, tánc, mese tölti ki, amelyet a mindennapos gyertyagyújtások, elcsendesedések tesznek még bensőségesebbé. Ezek az alkalmak tanítják meg gyermekeinket egy kicsit befelé is figyelni ebben a rohanó, örökmozgó, villódzó világunkban.

Óvodánk sajátossága, hogy két telephellyel rendelkezünk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy jól felkészült pedagógusok segítségével nagy hangsúlyt fektessünk a gyermekek differenciált fejlesztésére, nevelésére, ide értve a képességfejlesztéstől – akár az integrációt is – a tehetséggondozásig terjedő intervallumot.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek kellő mennyiségű és minőségű mozgásra kapjanak lehetőséget, ezt szolgálja a jól felszerelt tornaszobánk és a mindkét telephelyünkön felújított játszótér is.

Szülői vélemények