Hírek

A színtiszta erény példaképe

Intézményünk névadójára emlékezünk ezen a napon. Szent Imre herceg (I. István fia) születésének ünnepén óvodánk lelkésze, Hatházi Róbert óvodánk gyermekeinek tartott áhitatot. Kedves történettel hozta közelebb az egy évezrede élt Imre herceg életét, énekeltünk, játszottunk ezen alkalomból. 

István királyunk fiához írt intelmeiben őszintén, barátian tanította gyermekét: mindenekelőtt őrizze meg a katolikus hitet, erősítse az egyházi rendet, hozzon igaz ítéletet, minden cselekedetében mutasson türelmet, tanács nélkül semmit se tegyen, az elődök példája mindig legyen szeme előtt, „sűrűn teljesítse az imádkozás kötelmét, s a kegyességet, irgalmasságot s a többi erényt éber gonddal megtartsa”.

Óvodás kisgyermekek életében a szeretetteljes és biztonságos légkör kialakítása nagyon fontos, melyhez Katolikus intézményünk minden feltételt megteremt, építkezve erkölcsi és hitéleti alapra.