Bemutatkozás

„A gyermekek az Úr ajándékai”

(Zsolt 127.5)

Szeretettel köszöntjük!

Megtisztel, hogy megtekinti honlapunkat!

A Szent Imre Katolikus Óvoda két telephelyen,

Szent Imre utca 9. (4 csoporttal) és

Teleki László utca 1. alatt (3 csoporttal) működik.

Óvodánk Kecskemét legrégebbi egyházi fenntartású katolikus óvodája.

Családias, barátságos légkörű csoportszobákban 18 – 25 gyermek számára biztosítunk megfelelő pedagógiai környezetet. Azonos életkorú és vegyes csoportok állnak rendelkezésre a gyermekek optimális fejlődéséhez.

Az egészséges életmód fontos az óvodánk életében, tágas udvar, és tornaszoba teszi lehetővé a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését.

Az óvoda nevelőközösségének legfontosabb értéke a gyermekközpontú, elkötelezett pedagógiai attitűd. Hisszük, hogy minden gyermeket megillet a neki megfelelő, szereteten alapuló gondoskodás, nevelés, mely a gyermeknek egyben biztonságot is nyújt. Ez a szerető gondoskodás, a szeretetet fogadni és adni is képes személyiség fejlesztése egyben katolikus, keresztény hitünk alapja is.

Arra törekszünk, hogy gyermekeink nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessenek, amely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési ütemükhöz.

Valljuk, hogy az elismerésben, megbecsülésben, egészséges korlátokba kapaszkodó gyermek kellő szabadságban és biztonságban érzi magát.

Alapelvünk a sok – sok játékba ágyazott tevékenység, mely a gyermekek testi – lelki szükségleteinek figyelembe vételével történik. Fontos számunkra a teljesítménykényszertől mentes fejlesztés, az anyanyelv ápolása. Mindez kiegyensúlyozott, derűs, sürgetésmentes légkörben jöjjön létre. Napirendünk, tevékenységeink a gyermekek egyéni fejlődési tempójához és a családok egészséges életritmusához igazodik.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és a családi nevelés közel azonos elvek alapján történjen, ezért számítunk a szülők aktív közreműködésére. Hagyományainkon alapuló ünnepeinken lehetőséget biztosítunk a családtagoknak, hogy részesüljenek a meghitt pillanatokból.

Nagycsoportosainknak több féle tehetséggondozó programból választhatnak: Néptánc, Foci, Labdás – Mocorgó, „Mese – füzöde”, Angolnyelvvel ismerkedés.

Helyben TMST fejlesztő segíti a gyermekek felzárkóztatását.

Egyedivé tesz minket, hogy a kereszténység örökérvényű értékeit élhetik át minden nap a gyermekek. Így kapván példát és ösztönzést ahhoz, hogy minél közelebb kerüljenek Teremtőnkhöz, és hogy képesek legyenek szeretettel fordulni egymáshoz és a felnőttekhez.

Várjuk mindazon szülők gyermekit, akik képesek együttműködni az óvoda célkitűzéseivel, pedagógusaival és fontosnak tartják a gyermekközpontú, értékalapú nevelést. Így a gyermek óvodai évei hatékonyan fogják erősíteni a családi nevelését, mint alapvető hagyományőrző és mintaadó forrást.

Meggyőződésünk, hogy óvodáskorban a gazdagon átélt örömteli tapasztalatok olyan egész életre szóló alapot adnak, melyek támogatják egy jövőbeni boldog felnőtt életét.

„Ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, s Ő irányít majd.”

(Zsolt 37.5)

Boricsné Józsa Ildikó
Intézményegység vezető