Bemutatkozás

„A gyermekek az Úr ajándékai”

(Zsolt 127:3)

Szeretettel köszöntjük!

Megtisztelő, hogy felkereste óvodánk honlapját.

A Szent Imre Katolikus Óvoda két telephelyen:

Szent Imre utca 9. alatt 4 csoporttal és

Teleki László utca 1. alatt 3 csoporttal működik

Óvodánk Kecskemét legrégebbi egyházi fenntartású katolikus óvodája.
Családias, barátságos légkörű csoportszobákban 18 – 25 gyermek számára biztosítunk megfelelő pedagógiai környezetet, ahol azonos életkorú és vegyes csoportok állnak rendelkezésre a gyermekek optimális fejlődéséhez.
Az egészséges életmód fontos óvodánk életében, tágas udvar és tornaszoba teszi lehetővé a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését.
Az óvoda nevelőközösségének legfontosabb értéke a gyermekközpontú, elkötelezett pedagógiai attitűd. Hisszük, hogy minden gyermeket megillet a neki megfelelő szereteten alapuló biztonságot adó gondoskodó nevelés. Ez a szerető gondoskodás, és a szeretetet fogadni és adni képes személyiség fejlesztése egyben katolikus, keresztény hitünk alapja is.
Arra törekszünk, hogy gyermekeink nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessenek, amely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési ütemükhöz.
Ösztönözzük a gyermekeket, hogy legyenek tisztában személyiségük erősségeivel, és ismerjék fel hibáikat, fejlesztendő területeiket, és ezt éljék meg a fejlődés természetes velejárójaként. Ehhez szükséges bátorítani a gyermekeket, hogy az egészséges önbizalom kialakulhasson.
A bizalom, az a tapasztalatra épülő tudás, melynek során az ember a létét megtartó támaszokat keresi (Isten, szülők, házastárs, barát, stb.). A bizalom az életben maradást, az életképességet szolgálja.
Valljuk azt, hogy az elismerésbe, megbecsülésbe, egészséges korlátokba kapaszkodó gyermek kellő szabadságban és biztonságban érzi magát. 
Hisszük, hogy semmilyen ismeret nem jut el a hosszútávú memóriába, csak az, amelyet az érzelmi háló lepecsétel, azaz amelyet érzelemmel kísérünk be az idegrendszerbe.
Óvodánk olyan intézményes színtér, ahol a szülő minden nap személyesen tud találkozni pedagógusainkkal,  és ki tudja kérni a szakember véleményét egy-egy nevelési helyzetben. Az elmúlt néhány évben pedagógusi szerepünk átalakult, kibővült.
Alapelvünk olyan valódi értékek mentén megvalósuló igényes nevelés, mely sok – sok játékba ágyazott tevékenység a gyermekek testi – lelki szükségleteinek figyelembe vételével. Óvodás korban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése fontos feladatunk. A gyermekek fejlődési üteméhez alkalmazkodva valósítjuk meg a sokszínű nevelést. Elsődleges számunkra a teljesítménykényszertől mentes fejlesztés, az anyanyelv ápolása. Mindez kiegyensúlyozott, derűs, sürgetésmentes légkörben jöjjön létre. Napirendünk, tevékenységeink a gyermekek egyéni fejlődési tempójához és a családok egészséges életritmusához igazodik.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és a családi nevelés közel azonos elvek alapján történjen, ezért számítunk a szülők aktív közreműködésére. Segítjük és szakmai javalatokkal látjuk el a szülőket, hogy a szülői ház, vagy a nagyszülőkkel töltött idő gyermekek számára is élmény és tapasztalatszerzés legyen. Hagyományainkon alapuló ünnepeinken lehetőséget biztosítunk a családtagoknak, hogy részesüljenek a meghitt pillanatokból.
Nagycsoportosainknak több féle tehetséggondozó programból választhatnak: Néptánc, Foci, Labdás – Mocorgó, „Mese – füzöde”, Angolnyelvvel ismerkedés.Helyben TMST fejlesztő segíti a gyermekek felzárkóztatását.

Egyedivé tesz minket, hogy a kereszténység örökérvényű értékeit élhetik át minden nap a gyermekek. Így kapva példát és ösztönzést ahhoz, hogy minél közelebb kerüljenek Teremtőnkhöz, és hogy képesek legyenek szeretettel fordulni egymáshoz és a felnőttekhez.
Várjuk mindazon szülők gyermekit, akik képesek együttműködni az óvoda célkitűzéseivel, pedagógusaival és fontosnak tartják a gyermekközpontú, értékalapú nevelést. Így a gyermek óvodai évei hatékonyan fogják erősíteni a családi nevelését, mint alapvető hagyományőrző és mintaadó forrást.

Meggyőződésünk, hogy óvodáskorban a gazdagon átélt örömteli tapasztalatok olyan egész életre szóló alapot adnak, melyek támogatják egy jövőbeni boldog felnőtt életét.