Hírek

Balázs áldás a torokbetegségek ellen

A mai napon intézményünk lelkészei, Ivanics Zoltán és Hatházi Róbert látogattak el hozzánk, hogy megáldják a gyerekeket és Balázs áldást osszanak. A Balázs-áldás vagy a balázsolás, a Katolikus egyház egyik fontos szertartása. Erre február 2-dikán került sor Szent Imre Óvodánkban. Az áldásban részesülők elé egy keresztbe rakott gyertyát tartottak, miközben az áldás szavait mondták:

“Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.”

Ezt a szertartást az egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére végzi.