Hírek

Egyházmegyei lelkinap Jánoshalmán

Közel 480 résztvevővel rendezték meg az idei év őszi Főegyházmegyei lelkinapját, melyen Kecskeméti Szent Imre  Óvodánk és Iskolánk pedagógusai is részt vettek. Elhangzott az Egyházvezetők részéről, hogy a Katolikus Egyház számára mennyire fontos az intézményekben a világi tudás elsajátítása mellett a hitre nevelés. Egy felkérés hangzott el a pedagógusok felé: meg tudják-e fogalmazni, mit jelent számukra a kereszténység, s miként, milyen pedagógiai módszerekkel, eszközökkel lehet a hitet még vonzóbbá tenni a diákok számára? Ötleteket várnak a Főegyházmegyének címezve. Michael August Blume, magyarországi apostoli nuncius Isten népét Krisztus Testéhez hasonlította, ahol a hívek gondot viselnek egymásra, s mindenki tudja, hogyan tud Krisztus Testének növekedésében részt venni. A test gyenge és erős tagokból áll, de legnagyobb ellenség mégis a közöny. Isten népének közösségre van szüksége, s a különböző szolgálattevők szolgálatuk által képesek egymást buzdítani. A hitüket megvalló keresztények életük példájával másokat is hitre tudnak vinni.  Az Egyház arra buzdít, hagyjuk magunk mögött a közönyt, és bátorítsunk másokat. Halljuk meg mi magunk is a hívást, legyünk lelkesek hitünket átadni. Az Evangélium útja: megtanulni Krisztussal járni, s elfoglalni helyünket Krisztus Testében.Bányai Gábor, Jánoshalma országgyűlési képviselője tanuságtételében az Isten nagyságáról, szeretetéről beszélt, amellyel megtartotta őt e földi életben komoly megbetegedése idején. “Én Uram, én Istenem!” hangoztak el  záró szavai – melyek Isten szeretét tükrözték,  mindannyiunknak útravalóul szolgáltak.