Hírek

Óvodánkban jártak iskolánk pedagógusai

A család szerepe nagyon fontos, talán a legfontosabb a kiegyensúlyozott és biztonságos kötődés kialakításában, azonban az óvodának szintén nagyon nagy szerep jut ebben és az iskolára felkészítés folyamatában.

A nevelés fontos színtere az óvoda, bensőséges és családias légköre egy kisgyermek számára meghatározó közeg az iskolába lépés pillanatáig. A napi tevékenységekkel előkészítjük és megalapozzuk az iskolai élethez szükséges készségeket. Hitvallásunkban szerepel, hogy az óvoda-iskola közötti szoros kapcsolat ápolása, a napi rutin megismerése segíti munkánkat, akár az óvodai életről, akár az iskolai nevelésről legyen szó. Ez a közös együttgondolkodás tesz bennünket alkalmassá, hogy a gyerekeket a lehető leginkább felkészülten és kiegyensúlyozottan küldhessük iskolába, ahol a nevelés és oktatás terén egy új fejezet kezdődik számukra. 

Ez indít bennünket arra, hogy rendszeres alkalmakat teremtsünk, amikor a pedagógusaink találkozhatnak egymással, a gyerekekkel és értékes tudásukat átadhatják egymásnak.

Fotók egy ilyen napról, amikor az iskola tanárai, tanítói látogattak el az óvodánkba, részt vettek egy napi gyertyagyújtáson, reggeli áhitaton, délelőtti tevékenységeken.