Hírek

Ne a külsőségről szóljon az Advent

Sok száz pedagógus töltötte meg a Nagytemplomot

-Advent a várakozás időszaka, s bizony, akinek nincs mire várakoznia, az előbb vagy utóbb elkeseredik. – hallhattuk Dr. Bábel Balázs érsek úr szavait a kecskeméti Nagytemplomban, aki december elején tartott lelkinapon ezzel a szép útravalóval köszöntötte egyházmegyénk pedagógusait. Arról beszélt, hogy napjainkban milyen nagy felelőssége van egy oktatásban dolgozónak, aki példamutatásával járhat a rá bízott gyermekek előtt. 

Jézus a rá bízott tanítványokat imádkozásra és virrasztásra kéri, hogy el ne aludjanak, kísértésbe ne essenek. Sajnos olyan világban élünk, ahol a hitünket folyamatos kísértés éri, éberen kell maradnunk. Még a sok világi csapás, keserűség és nehézség ellenére is arra bátorít bennünket a Biblia, érdemes jónak lenni, hiszen ha a gonoszság elhatalmasodik, kihűl a szeretet, de aki kitartó a hitben, az üdvözül, és létünknek is így van csak értelme.

Jézus tehát azt mondja: Virrasszatok!

Szólhat ez nekünk, napjaink emberének, pedagógusoknak, akiknek “ébren kell maradnunk”, és vigyáznunk kell a reánk bízott iskolásokra, ovisokra. 

Az elmagányosodás, a fiatalok mentális állapota aggodalomra ad okot. – emeli ki Érsek úr. Egy konferencia összegzéseként hozza elénk az okostelefon példáját.

Bizonyított, hogy a digitális eszközök térhódításával torzul a világnézet, a romboló tartalmak korlátlanul elérhetőek, a fiatalok mozgásszegénnyé válnak, elmagányosodnak, rohamos számot ölt a virtuális bántalmazások száma.

Arra bátorít minden pedagógust, segítsük ezen eszközök okos használat, és legyünk példák a következő generációnak, óvjuk meg a gyerekeket bölcs tudásátadással. 

Van tehát bőven kihívás és feladat ebben a megújuló egyházi évben.

S végül a következő gondolatokkal zárta Érsek úr beszédét: Legyen igényes az Adventünk, ne csak a csillogás és külsőség mutatkozzon meg az ünnepi hangulatban. 

Csendesedjünk el! Ne hagyjuk, hogy Jézus hangja elmenjen a fülünk mellett!

Halljuk meg Őt ma is!